Dirigent saknas i vrd och omsorg (PDF.EPUB.TXT) Lataa E-Kirja

Dirigent saknas i vård och omsorg lataa (lukea verkossa) kirja (PDF.EPUB.TXT.FB2.DOC.MP3) – lataa äänikirja

Ulla Gurner - Dirigent saknas i vård och omsorg, e-kirja


Dirigent saknas i vård och omsorgUlla Gurner
MUOTO:PDF.EPUB.TXT.DOC.FB2.MP3 – ILMAISEKSI!

Tiedostomuoto: E-kirja (EPUB, vesileimattu)
Kategoriat: Böcker på svenska / Psykologi ja Böcker på svenska / Samhälle & politik
Kirjailija: Ulla Gurner
Kustantaja: Natur & Kultur
E-kirjan julkaisuvuosi: 2010
ISBN: 9789127123441
Kindel Hinta:


Dirigent saknas i vård och omsorg.pdf – (EUR 0.00);

Dirigent saknas i vård och omsorg.epub – (EUR 0.00);

Dirigent saknas i vård och omsorg.txt – (EUR 0.00);

Dirigent saknas i vård och omsorg.fb2 – (EUR 0.00);

Dirigent saknas i vård och omsorg.doc – (EUR 0.00);


äänikirja Hinta:


Dirigent saknas i vård och omsorg.mp3 – (EUR 0.00).LATAA KIRJA (pdf.epub.txt.fb2.doc):

 • Dirigent saknas i vård och omsorg.pdf
 • Dirigent saknas i vård och omsorg.epub
 • Dirigent saknas i vård och omsorg.txt
 • Dirigent saknas i vård och omsorg.fb2
 • Dirigent saknas i vård och omsorg.doc • ENEMMäN VERKOSSA KIRJA:

 • Dirigent saknas i vård och omsorg • LATAA ääNIKIRJA (MP3):

 • Dirigent saknas i vård och omsorg.mp3 • Äldre personer som samtidigt har flera sjukdomar, så kallade multisjuka, och skröpliga äldre med olika funktionsnedsättningar hamnar ohjälpligt i kläm i dagens specialiserade vård- och omsorgssystem. En mängd olika insatser görs för äldre som har sammansatta behov, men det sker utan samordning. En dirigent saknas! Kostnaderna är höga – kvaliteten är ändå ofta låg.

  Författarna beskriver nuläget utifrån rikligt med aktuell forskning och de visar på vägar till förändring. Gruppen multisjuka behöver en sammanhållen verksamhet med gemensam styrning, prioritering och finansiering. Inrättande av ”äldreteam” är en av förutsättningarna.

  Faktauppgifter och analyser varvas med många illustrerande fallbeskrivningar. Här finns t. ex. 84-åriga Greta som bor i ordinärt boende och äter 14 olika läkemedel, en inte ovanlig situation. Anhörigas perspektiv framkommer också i ett kapitel. Bland dem märks frustrationen över att de ofta inte involveras tillräckligt innan de gamla alltför snabbt skrivs ut från sjukhus.

  År 2000 passerade Sverige som första land i världen ”femprocentsgränsen”: mer än var tjugonde person i befolkningen är över 80 år. Många försök till bättre samordning inom och mellan vård och omsorg är på gång. Men för att se om de nya sätten att organisera verksamheter verkligen fungerar krävs en ny sorts uppföljningar. Dessa måste göras ur ett helhetsperspektiv med de äldre i fokus i stället för att ingående granska enskilda verksamheter.

  Boken är avsedd för utbildningar inom socialt arbete, social omsorg och vård, personal som arbetar med äldre, politiker och tjänstemän med ansvar för äldrefrågor samt intresserade äldre och anhöriga.
  Ulla Gurner arbetar som utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum sedan 1993. Hon har en särskild inriktning på multisjuka och har författat ett 20-tal rapporter inom området, varav flera uppmärksammats i samhällsdebatten under senare år.

  Mats Thorslund är professor i socialt arbete med inriktning på äldre människor, Stockholms universitet, och är forskningsledare vid Äldrecentrum i Stockholm. Han har publicerat mycket om ämnet och har medverkat i ett stort antal lokala utvärderingar inom såväl den kommunala äldreomsorgen som olika delar av sjukvården.
  Lataa Kirja Dirigent saknas i vård och omsorg Ilmaiseksi


  Kirja of Ulla Gurner